Arhiva

Archive for the ‘Viata de zi cu zi’ Category

The Caveman Diet – What’s all about?

Caveman diet

Caveman Diet

The Caveman diet, also known as Paleo Diet, wаѕ inventеd bу gаstrоеntоlogіѕt Waltеr L. Voegtlіn іn the 1970ѕ. In thе ѕemіnаl bоok еntitlеd ‘Thе Stonе Agе Diet’, Vоеgtlin аrguеd that а lоt of dіsеаѕes knоwn to mоdеrn man ѕuсh aѕ сardіоvаѕсular соndіtіоnѕ, аutоіmmunе disеаseѕ and oѕtеороrоsіs, соuld bе traсеd tо the fооd wе cоnѕume tоdaу. Dеѕpitе thе lack оf mеdісal advаnсеs іn thе pаleоlіthiс аgе, thе раlеоlithіс mаn (hеnсе the tеrm „paleo”) did nоt suffеr from theѕе сondіtіоnѕ. Vоegtlіn himѕеlf ѕufferеd frоm а hoѕt of digеѕtіvе рrоblemѕ, аnd he claimѕ thаt going оn thе paleo diet was whаt еvеntuallу сurеd him.

Thе food іtеms аllоwеd on thіѕ diet аrе аll fооds thаt could hаvе bеen соnѕumеd by a human bеing livіng іn thе pаleоlіthіc аge. The paleo diet iѕ espесіаlly poрular nоt оnlу fоr іts еffiсаcу for weight loss, but аlsо bесаuѕе it ѕеemѕ to hеlр with hеаlth рrоblemѕ іn generаl. Peорlе whо hаvе gоne оn thе pаleоlithіc diet hаve rеpоrtеd a decreaѕe in blооd рrеѕѕurе аs wеll, prоbаblу bесauѕe thе diet elіmіnatеѕ thе соnѕumрtіon оf cholеsterоl- аnd рrеsеrvativеѕ-lаdеn mоdern foodѕ.
Citește mai mult…

Reclame

Tinerii nu au niciodata suficient timp

22 ianuarie 2012 3 comentarii

Când eram mai mică a venit la poarta mea un moş şi a cerut apă. Am dat fuga la bunica să-i cer şi apoi i-am dus bătrânului o cană plină-ochi cu apă rece. Îşi dăduse jos desăgile legate de cele două capete ale bâtei pe care o purta pe umăr şi se aşeză pe marginea şanţului să bea apa.

L-am întrebat: „Eşti obosit tare, moşule?” Mi-a spus că da. E obosit, a făcut drum lung. L-am mai întrebat unde se duce, dar mi-a răspuns că a fost, nu se mai duce nicăieri, de-acuma tre’ să stea acasă că aşteaptă o doamnă. Citește mai mult…

Categorii:Viata de zi cu zi Etichete:, ,

Estetica dentara

21 decembrie 2011 Lasă un comentariu

cabinet stomatologic Vizitele regulate la un cabinet stomatologic ar trebui să se afle pe lista de priorităţi a oricărei persoane care se respectă. Un control de rutină este necesar chiar dacă nu simţi că ai avea vreo problemă cu dantura. De asemenea, stomatologia te poate ajuta şi în alte situaţii, nu numai atunci când vine vorba de carii, căci pe lângă stomatologie clasică, poţi apela şi la estetica dentară în cazul în care natura nu te-a înzestrat cu dinţi perfect regulaţi.
Citește mai mult…

Categorii:Viata de zi cu zi

Vacanta

4 iunie 2010 Un comentariu

Cu parere de rau va anunt ca imi voi lua o vacanta prelungita (cel putin 2 luni) pentru a pune putina ordine in viata, pentru a ma relaxa, pentru a incerca si altceva decat pana acum.

Va spun la revedere si sper sa nu ma uitati asa usor.

Categorii:Viata de zi cu zi Etichete:

Ubuntu 10.04 a fost lansat

Desi ieri a fost ziua lansarii oficiale a versiunii 10.04 a Ubuntu – Lucid Lynx, abia astazi poate fi descarcat.

lucid lynx
Citește mai mult…

Categorii:Viata de zi cu zi Etichete:,

Manual de instructiuni la toaleta

28 aprilie 2010 2 comentarii

V-ati intrebat pana acum de ce intotdeauna barbatii sunt primii care ies de la toaleta, pe cand femeile pierd vremea cu tot felul de prostii?

manual instructiuni

Categorii:Viata de zi cu zi Etichete:, ,

Pictori ai secolului 21

27 aprilie 2010 Un comentariu

Credeati ca pictura a fost inlocuita de fotografie? Ei bine va inselati. Exista pictori care pot realiza creatii mult mai impresionante decat o simpla fotografie, iar printre acestia se numara si Rob Hefferan.

pictura

Citește mai mult…

Categorii:Viata de zi cu zi Etichete:, ,